plenfrdeitptrues

Hasło

  • Dział: ŚDM

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku przebiegać będą pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wcześniejsze Dni Młodzieży, odbywające się na szczeblu Kościołów lokalnych, osnute będą wokół słów: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (2014) i „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (2015).
 
Podczas spotkania z młodzieżą świata w Rio de Janeiro papież Franciszek mówił: “Patrz, czytaj Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi!”. Prosił młodych, aby ponownie odczytali ewangeliczne błogosławieństwa i uczynili z nich konkretny program dla własnego życia.

Czytaj dalej...

Poprzednie ŚDM

  • Dział: ŚDM

Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia - Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia 15 kwietnia 1984
- Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia w Rzymie na Placu Św. Piotra w Niedzielę Palmową. Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (22 kwietnia 1984) przekazuje młodzieży Krzyż Roku Świętego.

Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (wymiar międzynarodowy) 31 marca 1985
- Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową Ojciec Święty pisze List Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży (20 grudnia 1985). To początek pielgrzymowania młodych przez ziemię. Do Rzymu przybywa 350.000 tys. młodych z całego świata.


I ŚDM - Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3, 15)
Wymiar diecezjalny     
23 marca 1986
- I Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem pierwszego ŚDM stały się słowa: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was" (1P 3, 15).

II ŚDM - Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)
Wymiar międzynarodowy     
11-12 kwietnia 1987
- Pielgrzymka młodych przez ziemię dociera do Ameryki Łacińskiej. II Światowy Dzień Młodzieży odbył się w wymiarze międzynarodowym w Buenos Aires w Argentynie. Młodzi rozważali temat: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1J 4, 16) Obchody międzynarodowe zgromadziły dziewięćset tysięcy młodych, którzy przyjechali pytać i szukać nadziei w świecie tak podzielonym na olbrzymie obszary nędzy i bogactwa. Właśnie tam ten kontrast widać najbardziej. A Jan Paweł II mówił młodym: "Nie ma nic poza Chrystusem…"

III ŚDM - Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2, 5)
Wymiar diecezjalny     
27 marca 1988
- III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym. Temat dany młodym do refleksji: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" (J 2, 5).

IV ŚDM - Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)
Wymiar międzynarodowy
15-20 sierpnia 1989
- IV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Santiago de Compostela w Hiszpanii w wymiarze międzynarodowym. Był to ważny rok dla Europy - rok przemian społecznych. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła II przybywa do Santiago de Compostela w Hiszpanii czterysta tysięcy młodych. To spotkanie – to wspólne poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawda i Życiem i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymowania.


V ŚDM - Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami (J 15, 5)
Wymiar diecezjalny     
8 kwietnia 1990
- V Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w wymiarze diecezjalnym. Temat podany młodym do refleksji brzmiał: "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami" (J 15, 5)

VI ŚDM - Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)
Wymiar międzynarodowy     
14-15 sierpnia 1991
- VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Częstochowie. Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. Wszyscy jesteśmy braćmi. - młodzi Wschodu i Zachodu. Runęły mury podziału. Można cieszyć się wspólnotą ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

VII ŚDM - Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię (Mk 16, 15)
Wymiar diecezjalny     
12 kwietnia 1992
- VII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem spotkania stały się słowa "Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię" (Mk 16, 15)

VIII ŚDM - Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)
Wymiar międzynarodowy     
11-15 sierpnia 1993
- VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Denver w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To w świecie trudny czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej. To czas głośnego wołania Jana Pawła II o budowanie "cywilizacji miłości". Jan Paweł II zaprasza młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej, i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga.

IX ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar diecezjalny     
27 marca 1994
- Diecezjalne obchody IX Światowego Dnia Młodzieży. Temat zaproponowany przez Ojca Świętego brzmi: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). Ten sam temat będzie towarzyszył młodym podczas światowego spotkania w Manili i obchodów diecezjalnych rok później

X ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar międzynarodowy     
10-15 stycznia 1995
- X Światowy Dzień Młodzieży w Manili na Filipinach. Pielgrzymka przez ziemie zawiodła młodych na kontynent azjatycki. To rekordowe - jak do tej pory spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili stawiło się cztery miliony młodych. Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21).

XI ŚDM - Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)
Wymiar diecezjalny     
31 marca 1996
- XI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w niedzielę Palmową. Młodym towarzyszy temat: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6, 68)

XII ŚDM - Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)
Wymiar międzynarodowy     
19-24 sierpnia 1997
- XII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Paryżu we Francji. Tematem spotkania są słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) Spotkanie zgromadziło milion sto tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o dwustu pięćdziesięciu tysięcy młodych. Ale na nic zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze jedną lekcję - człowiek, który zawierzył Chrystusowi i Jego Matce, zdolny jest nieść Prawdę całemu światu.

XIII ŚDM - Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14,26)
Wymiar diecezjalny     
5 kwietnia 1998
- XIII Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedziele Palmową. Młodym towarzyszył temat: „Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)

XIV ŚDM - Ojciec was miłuje (J 16, 27)
Wymiar diecezjalny     
28 marca 1999
- XIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. W swoich kościołach lokalnych młodzi spotykają się by rozważać temat wyznaczony przez Jana Pawła II "Ojciec was miłuje" (J 16, 27)

XV ŚDM - A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)
Wymiar międzynarodowy     
15-20 sierpnia 2000
- To czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł II już zaprosił wszystkich młodych do Rzymu. Dwa miliony dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało słowa: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14).

XVI ŚDM - Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)
Wymiar diecezjalny     
8 kwietnia 2001
- XVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem spotkania są słowa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23)

XVII ŚDM - Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)
Wymiar międzynarodowy     
23-28 lipca 2002
- XVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Toronto w Kanada. Temat: "Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14)

XVIII ŚDM - Oto Matka twoja (J 19, 27)
Wymiar diecezjalny     
13 kwietnia 2003
- XVIII Światowy Dzień Młodzieży przeżywany przez młodych w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową. Temat: "Oto Matka twoja" (J 19, 27)

XIX ŚDM - Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21)
Wymiar diecezjalny     
4 kwietnia 2004
- XIX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem są słowa: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21)

XX ŚDM - Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Wymiar międzynarodowy     
16-21 sierpnia 2005
- XX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Kolonii w Niemczech. Młodzi pochylają się nad słowami: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). To niezwykłe spotkanie "dwóch" Papieży. Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymi szlak i spotyka się z młodymi. W sercach brzmi jeszcze żywa pamięć Jana Pawła II, ale Benedykt XVI wskazuje nam kierunek dalszej drogi: Adorację, Eucharystię i moc Bożego Słowa.

XXI ŚDM - Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105)
Wymiar diecezjalny
9 kwietnia 2006
- XXI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem tych dni są słowa: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119, 105)

XXII ŚDM - Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34)
Wymiar diecezjalny     
1 kwietnia 2007
- XXII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym, na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney.

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar diecezjalny     
16 marca 2008
- XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym.

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar międzynarodowy     
15-20 lipca 2008
- XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się po raz pierwszy w dalekiej Oceanii. Spotkanie to zostało nazwane "bierzmowaniem świata" i objawiło nową moc Ducha Świętego działającego nadal w Kościele.

XXIV ŚDM - Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1 Tm 4, 10)
Wymiar diecezjalny     
5 kwietnia 2009
- XXIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym


XXV ŚDM - Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10,17)
Wymiar diecezjalny     
28 marca 2010
- XXV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym.

XXVI ŚDM - Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)
Wymiar międzynarodowy     
16-21 sierpnia 2011
- XXVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się w stolicy Hiszpanii. Prawie dwumilionowa rzesza młodych na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym, setki tysięcy na Drodze Krzyżowej i spotkaniach z Benedyktem XVI, katechezy, oblegana Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe, koncerty, wystawy – to wszystko złożyło się na wydarzenie, które przez media zostało nazwane „świętem pokolenia Benedykta XVI”.

XXVII ŚDM - «Radujcie się zawsze w Panu!» (Flp 4, 4)
Wymiar diecezjalny     
1 kwietnia 2012
- XXVII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym

XXVIII ŚDM - "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19)
Wymiar międzynarodowy     
23-28 lipca 2013
– XXVIII Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Rio de Janeiro.

Czytaj dalej...

O co właściwie chodzi?

  • Dział: ŚDM

Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami,duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.


Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był błogosławiony Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
 
ŚDM - Papież i Młodzi. Razem.
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się emerytowany papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.
 
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.
 
Trochę historii - spotkania "na próbę"
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
 
Ustanowienie ŚDM
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
 
Wspólnota, formacja i radość wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
 
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
 
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, znaki te Ojciec Święty przekaże w Rzymie polskiej młodzieży i rozpocznie się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.
 
ŚDM - spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym.
 
Ile czasu trwają ŚDM?
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.
Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?
Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.
 
Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.
 
Ważne dopowiedzenie
Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.
 
Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
 
Młodzi i ci, którzy im towarzyszą
Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spotkaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpasterzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świeckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) było 800 biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.

Najbliższe ŚDM
XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
 
Zapraszamy - nie bądź samotny!
Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłeś tę stronę czuj się już zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spotkania w Krakowie.

Strony internetowe poświęcone ŚDM
Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 w Krakowie - www.krakow2016.com
Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM w Polsce - www.sdm.org.pl

Czytaj dalej...

BdB

Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia ŚDM w Krakowie, to najbardziej dostępne z dotychczasowych spotkań młodzieży – choć wciąż nieosiągalne z przyczyn finansowych. Dla Polaków, to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze Wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie dlatego powstał  BILET DLA BRATA - DZIEŁO POMOCY PIELGRZYMOM ZE WSCHODU.

Bilet dla Brata (BdB) - to projekt polskich wolontariuszy, którego zadaniem jest utworzenie dzieła pomocy młodym pielgrzymom ze Wschodu, pragnącym przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 r.

O PROJEKCIE:

Cele projektu:
- konkretna odpowiedź na słowa biskupów, by zatroszczyć się o młodych ze Wschodu
- uczenie współodpowiedzialności za Kościół
- zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu
- aktywizacja osób „niezwiązanych” z ŚDM, m.in. osób starszych i ogółu parafian

Realizacja:
- rozpoczęcie projektu: 13 kwietnia 2013 (Niedziela Palmowa)
- pierwszy produkt: płyta okolicznościowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II
- kolejne produkty: „perełki” z historią ŚDM, z orędziem papieża Franciszka do młodych
- możliwość wsparcia poprzez darczyńców również bezpośrednio przez internet
- beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej

BILET TRÓJWYMIAROWY – CZYLI: JAKIE SĄ NASZE CELE?

Wymiar materialny: zebranie funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży ze Wschodu w ŚDM.

Wymiar wspólnotowy: zachęcenie Polaków – niezależnie od wieku, talentów, dyspozycyjności – do wspólnego włączenia się w dzieło Biletu dla Brata poprzez udział w proponowanych akcjach, realizację własnych inicjatyw, promocję, ofiarę finansową.

Wymiar duchowy: przypomnienie, że dla Kościoła w Polsce Światowe Dni Młodzieży rozpoczynają się TERAZ, a spotkanie w Krakowie jest ich KULMINACJĄ! :)

WĘDKA, A NIE RYBKA – CZYLI: NA CZYM POLEGA POMOC FINANSOWA?

Pomoc oferowana przez Bilet dla Brata, to dofinansowanie, a nie całkowite pokrycie kosztów udziału w ŚDM. Uczestnicy i wolontariusze starający się o tę pomoc, muszą zadeklarować swój szacunkowy udział w kosztach uczestnictwa w ŚDM.

O LUDZIACH:

PIRAMIDA SUKCESU – CZYLI: KTO TWORZY BILET DLA BRATA?

Bilet dla Brata może działać tylko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Ich działania opierają się na schemacie piramidy: koordynatorzy działający przy Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM  współpracują z komitetami diecezjalnymi, które koordynują i inicjują działania zespołów lokalnych (np. parafie, szkoły, wspólnoty nie przynależące do konkretnych parafii itp). Dzięki pracy centrów diecezjalnych, dzieło Biletu dla Brata może dotrzeć nawet do najdalszych krańców Polski!

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA – CZYLI: KOMU POMAGAMY?

Kraje objęte akcją Bilet dla Brata, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan,, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Pielgrzymi i wolontariusze z tych państw mogą ubiegać się o pomoc finansową, jeśli stworzą grupę, która uzyska rekomendację biskupa miejsca i zarejestrują swój udział na oficjalnej stronie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

O METODACH DZIAŁANIA:

CEGIEŁKA DO CEGIEŁKI... - CZYLI: BILET DLA BRATA BUDUJE BUDŻET!

Ważnym elementem zbierania funduszy na cele Biletu dla Brata będzie sprzedaż specjalnie przygotowanych cegiełek. Znajdą się wśród nich zarówno wydawnictwa książkowe i muzyczne, jak też limitowane serie gadżetów (np. kolekcja kanonizacyjna, bożonarodzeniowa i inne), sprzedawane w punktach obsługiwanych przez wolontariuszy w szkołach i parafiach – tzw. biletomatach.

ZIARNKO DO ZIARNKA... - CZYLI: TRADYCYJNE METODY ZBIERANIA FUNDUSZY

Zbiórka środków na cele Biletu dla Brata będzie odbywała się przy użyciu różnych metod, by zaangażować także osoby, które nie będą miały dostępu do biletomatów, lub nie będą zainteresowane ich ofertą. Nasze propozycje, to m.in. kwesty przykościelne, możliwość wysyłania SMS-ów charytatywnych oraz dokonywania wpłat online.

TALENTY W CENIE! - CZYLI: JAK TWÓJ POMYSŁ MOŻE POMÓC W NASZEJ AKCJI?

Oprócz realizacji ogólnopolskich akcji, Bilet dla Brata ma też na celu koordynowanie pomysłów, rodzących się w szkołach, parafiach, czy lokalnych grupach. Każdy, kto zaproponuje własną inicjatywę wspierającą Bilet dla Brata (np. charytatywne koncerty, spektakle, rajdy rowerowe, kiermasze) może zgłosić się ze swoim pomysłem do komitetu diecezjalnego. Wspólnie wypromujemy projekt i damy szansę zdobycia cennego doświadczenia (a chętnym także zaświadczenia o wolontariacie diecezjalnym).

O METODACH INFORMOWANIA:

WYSZUKAJ, POLUB, UDOSTĘPNIJ – CZYLI: BILET DLA BRATA W INTERNECIE

Podstawowym źródłem informacji o działalności Biletu dla Brata będzie strona internetowa www.biletdlabrata.pl (od 13 kwietnia), na której znajdą się nie tylko wiadomości dotyczące akcji ogólnopolskich, ale też  kontakty do poszczególnych komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych. Rozszerzeniem tej działalności będzie obecność Biletu dla Brata na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wszystkie komitety i zespoły są też zaproszone do przygotowywania materiałów multimedialnych, dokumentujących ich działalność i udostępnianych w internecie.

POMÓDL SIĘ, SPOTKAJ, WYPIJ KAWĘ – CZYLI: BILET DLA BRATA W REALU

Oprócz działalności wirtualnej, Bilet dla Brata proponuje też spotkania modlitewne (np. wspólne msze św. w intencji ŚDM), informacyjne (np. pokazy filmów, zdjęć) lub towarzyskie. Do ich organizowania zapraszamy zarówno komitety diecezjalne, jak też zespoły lokalne.

O DATACH I TERMINACH:

Przygotowanie komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych zaczyna się właśnie teraz, kiedy czytasz te informacje! To tutaj, w Zabawie, chcemy zaprosić Cię do dzielenia się fantazją,  doświadczeniem i wspólnego tworzenia Biletu dla Brata ! :)

Oficjalny start Biletu dla Brata, to Niedziela Palmowa – 13.04.2014 – tego dnia ruszą pierwsze akcje, przygotowane przez zespoły lokalne we współpracy z komitetami diecezjalnymi.

Zwieńczeniem dzieła będzie przyjazd wolontariuszy i pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Aby było to możliwe, zbiórkę i rozdzielanie funduszy zakończymy 30.06.2016 r.

Czytaj dalej...

P2P

„Miejcie odwagę iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia!”

W Wielkim Poście zachęcamy do codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Możemy wymieniać się osobistymi intencjami, ale szczególnie zależy nam na modlitwie w intencjach odczytanych przez nas z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014, w którym rozważa hasło tegorocznego święta młodych, czyli: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Wejdź na na oficjalny profil tego projektu.

Żyjemy w świecie bardzo wygodnym, życie staje się coraz łatwiejsze i można odnieść wrażenie, że jest dobrze. Tymczasem jednak, kiedy zejdziemy do poziomu zwykłego człowieka, dostrzegamy wiele zła i cierpienia. Bezrobocie, brak perspektyw i choroby sprawiają, że lęk i niepewność ciągle towarzyszą ludziom, również młodym.
Chrześcijanie w tym zwariowanym świecie chcą innym nieść nadzieję. Światowe Dni Młodzieży organizowane w różnych miejscach świata zapalają młodych ludzi do niesienia nadziei. Mamy świadomość, że sami z siebie jesteśmy słabi, że także jesteśmy uczestnikami wielu trudności, dlatego siły szukamy w Bogu.
Modlitwa chrześcijańska jest czasem, w którym uczymy się być ubodzy w duchu. Dopiero podczas niej widzimy, jak niewiele tak naprawdę zależy od nas i naszej kreatywności. Wybierając tak ubogi sposób komunikowania się z Bogiem, jak Koronka do Miłosierdzia Bożego, chcemy najpierw sobie pokazać, że najważniejszym działającym jest Bóg. Nie my, z naszymi pomysłami na poprawę tego świata, ale On. Chcemy za św. Pawłem pokazać sobie i innym, że Miłość Boga jest darmowa, a nasze działanie może z niej tylko wypływać – być wynikiem doświadczenia Jego działania w nas.
Do tego bycia z tymi, którzy mają się źle, wzywa nas Franciszek w swoim słowie do nas. „Wam, młodym powierzam zwłaszcza zadanie stawiania solidarności w centrum ludzkiej kultury. W obliczu dawnych i nowych form ubóstwa - bezrobocia, emigracji, wielu różnego rodzaju uzależnień - mamy obowiązek być czujnymi i świadomymi, przezwyciężając pokusę obojętności. Pomyślmy także o tych, którzy nie czują się kochani, nie mają nadziei na przyszłość, rezygnują z zaangażowania w życie, bo są zrażeni, rozczarowani, zastraszeni. Musimy nauczyć się przebywania z ubogimi. Nie wypełniajmy naszych ust ładnymi słowami o ubogich! Spotkajmy ich, spójrzmy im w oczy, wysłuchajmy ich. Ubodzy są dla nas konkretną okazją spotkania samego Chrystusa, dotknięcia Jego cierpiącego ciała”.
Konkretną odpowiedzią na zadanie, które stawia przed nami Ojciec Święty, jest zaproszenie do codziennej wspólnej Koronki. W każdą Niedzielę Wielkiego Postu zachęcamy do modlitwy we wspólnotach, rodzinach, kręgach przyjaciół, w Waszych środowiskach, w intencjach, które odczytaliśmy z orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014. Dołącz do nas! Nieśmy wspólnie naszemu światu nadzieję Bożej Miłości.

Co to jest Koronka do Bożego Miłosierdzia?
To wyjątkowa modlitwa, której słowa podyktował sam Jezus - to On jest jej autorem. Ta modlitwa przypomina o tym, że Jezus z miłości oddał za nas życie. Uświadamia nam też, jak bardzo potrzebujemy Boga, Jego miłosierdzia. My Go potrzebujemy i potrzebuje Go cały świat.


O czym mówi ta modlitwa?
Może przede wszystkim mówi o tym, ile jesteś wart w oczach Boga. Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa - to właśnie ofiarujesz Bogu Ojcu - Jego jedynego Syna. Ofiarujesz Jezusa, który sam siebie oddał w twoje ręce. Każda Eucharystia przypomina tę tajemnicę.


Co jest najważniejsze w Koronce?
Ufność. Abyś zgodził się na to, czego Bóg chce dla ciebie i dla świata, abyś uwierzył, że to jest najlepsze. Prosić z ufnością, to wiedzieć, że Bóg odpowie na twoje wołanie w najlepszym momencie i w najlepszy sposób, nie według twojego scenariusza. On jest Bogiem. Ufasz Mu?


Skąd wiemy o tej modlitwie?
Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Z tej książki dowiadujemy się, że Jezus przekazał jej misję, by przypomniała całemu światu o Jego miłosierdziu i zachęcała wszystkich ludzi, aby Mu zaufali, a dla siebie nawzajem byli miłosierni. Przekazał jej też nowe sposoby oddawania czci Bożemu Miłosierdziu: Koronkę, modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (15:00), obraz Jezusa Miłosiernego, nowe święto - Święto Miłosierdzia, a także szerzenie czci Jego Miłosierdzia życiem, słowem, czynem i modlitwą.


Jakie obietnice związane są z Koronką?
Obietnice złożył sam Jezus, a zapisała je w swoim „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna. Jezus prosi, byśmy Mu ufali (pełnili Jego wolę) i byli miłosierni dla siebie nawzajem. Taki styl życia połączony z modlitwą Koronki ma ogromną moc. Jezus powiedział: Przez odmawianie tej Koronki podoba  Mi  się dać  wszystko, o co  Mnie [ludzie] prosić będą (Dz. 1541), dodając: jeżeli to (...) będzie zgodne z wolą Moją (Dz. 1731). Przez odmawianie tej Koronki zbliżasz ludzkość do Mnie (Dz. 929). Każdej duszy (...), która odmawiać będzie tę Koronkę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, albo [jeśli] przy konającym inni [ją] odmówią, wtedy [konający] dostąpią tego samego odpustu. Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę (Dz. 811).


Dlaczego o 15:00?
Możesz modlić się słowami Koronki o 15:00, ale nie musisz. Ta modlitwa jest aktualna całą dobę - zawsze i wszędzie. O 15:00 natomiast możesz choć na moment zatrzymać się, by razem z Jezusem przeżywać Jego ostatnie chwile, gdy On z miłości do ciebie oddaje swoje życie. Możesz pomodlić się własnymi słowami, a w swoich prośbach odwoływać się do Jego męki. Punkt 15:00 - to jest szczególny czas miłości każdego dnia.


Ciekawostka
Papież Franciszek, podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w niedzielę 17.11.2013, polecił wszystkim Miserikordynę, czyli "duchowe lekarstwo”, które powstało w Polsce. W opakowaniu przypominającym preparat medyczny znajduje się … różaniec i obrazek Jezusa Miłosiernego, a także ulotka z informacjami o „leku”. Papież zachęcał do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia mówiąc, że pomaga ona szerzyć wszędzie miłość, przebaczenie i braterstwo. Dobrze robi sercu, duszy i całemu życiu!

Czytaj dalej...

Cz@t ze Słowem!

W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2013, pod hasłem „Cz@t ze Słowem!” rusza trzyletni program duchowych przygotowań do ŚDM 2016 w Krakowie.

W pierwszym roku bazuje on na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Punktem wyjścia spotkań miesięcznych jest jednak sytuacja egzystencjalna młodego człowieka. Materiały przygotowane na każdy miesiąc zawierają wprowadzenie tematyczne dla animatora, konspekt spotkania w grupie, medytacje biblijne do indywidualnego wykorzystania, video komentarze do niedzielnych Ewangelii oraz propozycję wspólnotowej celebracji.

Tematy na dwanaście miesięcy pierwszego roku:
Grudzień 2013          Tożsamość              MOJE ID
Styczeń 2014            Godność                 V.I.P.
Luty 2014                 Rodzina                  24/7 ON LINE
Marzec 2014             Przynależność         LUBIĘ TO!
Kwiecień 2014          Styl życia                WYLANSUJ SIĘ!
Maj 2014                  Wolność                  OGARNIJ SIĘ!
Czerwiec 2014          Bunt                       RABAN
Lipiec 2014               Wyciszenie              STATUS: ZARAZ WRACAM
Sierpień 2014           Radość                    ŁYKNIJ ŻYCIA!
Wrzesień 2014          Miłość                     ONA I ON
Październik 2014       Pokora                   BEZ ŚCIEMY
Listopad 2014            Odpowiedzialność   ZALOGUJ SIĘ!  
 
Adresatem programu jest każda parafia. Niech w każdej parafii powstanie mała grupa formacyjna, która co miesiąc będzie zasiadać do stołu Słowa Bożego. Niech w każdej parafii trwa adoracja i wspólnotowa modlitwa za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016. Jeśli jakaś wspólnota ma nadmiar animatorów, niech w duchu służby i apostolstwa weźmie w „adopcję” parafię, gdzie takich liderów brakuje. Służmy sobie nawzajem tym darem, jaki każdy posiada. Nie każmy młodym szukać kościoła gdzieś daleko, w innych miastach czy dzielnicach. Raczej niech krążą i docierają do nich duszpasterze i animatorzy, ale młodzi niech znajdą ten program jak najbliżej siebie.
 
Program został pomyślany w taki sposób, aby poprzez formację i aktywizację młodych (spotkanie w grupie, medytacja) służył przygotowaniu całej wspólnoty parafialnej (celebracje) do przeżycia tego ważnego kościelnego wydarzenia jakim będą ŚDM 2016. W realizacji programu bardzo wskazane są wszelkie inicjatywy podejmowane przez młodzież wraz z duszpasterzami wyrastające z ich kreatywności, a które będą stanowić odpowiedź na apel Papieża Franciszka, aby wyjść z Dobrą Nowiną „na zewnątrz”, wszędzie tam, gdzie jest człowiek.
 
Materiały formacyjne znajdują się na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl

Czytaj dalej...

Niedziela Palmowa

Zapraszamy młodzież diecezji opolskiej na Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Młodzieży.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży jest tytuł Orędzia Papieskiego "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3) napisanego przez Ojca Świętego Franciszka specjalnie na tą okazję. Światowe Dni Młodzieży są okazją do dzielenia się entuzjazmem wiary i radością Ewangelii.


Tegoroczne Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Młodzieży będą szczególnie ważne. W Niedzielę będzie miało miejsce zakończenie Prologu ŚDM, czyli 2-dniowych warsztatów dla liderów, którzy mają zaangażować się w przygotowanie naszych parafii na Światowe Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Krakowie w 2016 oraz do Tygodnia Misyjnego w naszej diecezji, który będzie tydzień wcześniej.

Zapraszamy do kościoła seminaryjnego w Niedzielę Palmową 13 kwietnia br. na godz. 15.00.
Razem z nami będzie modlił się ks. biskup Rudolf. W programie nabożeństwo oraz Eucharystia.

Czytaj dalej...