Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe w roku 2015 pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 pdf

 Sprawozdanie finansowe za rok 2016 pdf

Sprawozdanie z działalności Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe w roku 2016 pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 pdf

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 12 November 2020 13:04